باسـمِ قاصـمِ الجّبـّـارین

تقویـم را ورق می زنـم و به سیـزدهـم دی‌ماه می رسـم...
بـغض گـلویـم می شـکند و اشـکانم روانه می شـود.
اشــکی که نمی دانـم اشـک شوق است  یا اشــک انـدوه و محنـت...
ایـن روز در تقـویـم تـاریـخ روز "مقـاومــت"نام گرفته، برای همـیـشه
به خاطــر مـردی که معجزه ی اخلاصـش سـرنوشـت کشوری را که نه!سـرنوشـت جهانی را تغـیـیر داد. مـردی که مرد بود و مـرد ماند تا آخــرش
و شد مصـداق آیه ی :" مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا"
مـردی که عارفـانه و ملتـمـسانه به درگـاه خـدا شـهادت را آرزو می کـرد و در نهایت امـر مستجـاب الدعــوة شـد.
خلـاصه بگـویم مـردی بود که رنـگ و بوی خدایـی داشـت.
الحـق که آیـه ی "فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" سزاوار مؤمنـانی چون اوسـت
این مـرد "حاج قاســم سلیـمانـی" اسـت.

حـاج قاســم! خوشـا به سعادتـت کـه هنگـام آسمانــی شدنـت رضایـت آقایـت سیــّد علــی را داشتی.

از شجـاعـت و مهربـانی و باصفـا بودنـت صحبـت بسیار اسـت حاجـی!

می خواهـم دربـاره کیاسـت و درایـتت حرف بزنم! چـه زیـرکانه به عمـق آیه ی "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ... " پـی بردی و بـا خـدایـت معاملـه کردی و کامیـاب شدی...

حـاج قاسـم شنیـده ام شهـدا بعد از شهـادتـشان دلسـوز کسـانی می شونـد کـه در ایـن دنیـا مانـده اند تو را به اربابـت حسیــن(ع) قسـم برایـمان دعـا کن که در بسـترمان نمـیریم... شهــید شویم و بمـیریم و عمـل کنیم به سخـن مولایـمان علی(ع) که فرمود:"مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا"
خواسـته ی زیـادی اسـت برای حقیـری چون من... امـا به تـو کـه می نگـرم دلـم قـرص می شـود و مطمئـن می شـوم کـه خواسـته ام را می پذیـری

دعـا کن آن گـونه کـه سـزاوار اسـت راهت را ادامه دهیم و انتـقام قطـره قطـره خون پاک تو و یاران شهـیدت ابومهدی و... را از زمیـنه سازان تـرورتان بگیـریم.

دشمن ما، امروز از افـراد ما نمی ترسد ولی از مکتـب ما و افکـار ما می ترسـد و می کشـد هر آن کـه را کـه وارد مکتب سیـد علـی شود و افکـارش را در ذهن بپـروراند.

من و تمـام طـلبه‌های حـوزه حضـرت عبدالعظیـم به تو قـول می دهیـم که با نشر افکـار تو و آقایـت سیـلی محکـمی به دشـمن بزنیـم.

اجـر عظیـم و فـوز عظیـم نصیـبت شـد ای سـردار  ها...
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

 

دلنوشته نیلوفر جوذی- طلبه پایه اول حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام- خواهران

دسته بندی: