سعیده ایرانمش- طلبه سطح3 فقه و اصول رقیه اسدی- طلبه سطح3 فقه و اصول اسماء رحیمی- طلبه سطح2 فاطمه تقدیری- طلبه سطح2 مطهره طالبی- طلبه سطح2 آزمون مرحله کشوری جمعه مورخ 21/ 2/ 1397 در مشهد مقدس برگزار می گردد. راه یافتگان جهت کسب اطلاع از منابع و ضریب امتیاز واحد دروس به معاونت آموزش سطح2 و 3 مراجعه نمایند.
اسامی راه یافتگان به مرحله کشوری المپیاد علمی ۹۷-۹۶ طلاب اعلام گردید.

سعیده ایرانمش- طلبه سطح۳ فقه و اصول

رقیه اسدی- طلبه سطح۳ فقه و اصول

اسماء رحیمی- طلبه سطح۲

فاطمه تقدیری- طلبه سطح۲

مطهره طالبی- طلبه سطح۲

آزمون مرحله کشوری جمعه مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۷ در مشهد مقدس برگزار می گردد.

راه یافتگان جهت کسب اطلاع از منابع و ضریب امتیاز واحد دروس به معاونت آموزش سطح۲ و ۳ مراجعه نمایند.