سامانه جامع کتابداری- مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
با توجه به تکمیل روند بارگذاری اطلاعات کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور در سامانه جامع کتابداری، از این پس طلاب می توانند با مراجعه به این سامانه، درخواست امانت کتاب خویش را ثبت نمایند.

 

با ایجاد امکان جستجوی الکترونیکی منابع و کتاب ها، در سامانه جامع کتابداری، طلاب می توانند به فهرست کتاب های موجود در کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور دست یافته و با ثبت درخواست امانت، کتاب و یا کتاب های مدنظر خویش را رزو نمایند.

 

طلاب با ورود به کارتابل شخصی خویش درسامانه کوثر نت و انتخاب پنل سامانه کتابداری ضمن ثبت تآیید عضویت خویش با طی نمودن مراحل لازم می توانند اقدام به ثبت درخواست امانت کتاب نموده و با مراجعه حضوری کتاب خویش را دریافت نمایند.

 

 

راهنمای استفاده از سامانه:

 

 

 

مراحل ثبت درخواست امانت: