سلسله مباحث مشاوره ای- کاربردی" کسب مهارت های زندگی کارآمد و موفق" 

  • Filesize: 9.‎09 MB
نام اثر/سخنران: 
مهارت۱۸-توجه به اهمیت زمان و مکان در رفع مشکلات و رسیدن به خواسته ها