سلسله مباحث مشاوره ای- کاربردی" کسب مهارت های زندگی کارآمد و موفق" 

  • Filesize: 9.‎61 MB
نام اثر/سخنران: 
مهارت۱۵-روش صحیح برخورد در برابر تندی و بدزبانی همسر