سلسله مباحث مشاوره ای- کاربردی" کسب مهارت های زندگی کارآمد و موفق" 

  • Filesize: 7.‎34 MB
نام اثر/سخنران: 
مهارت۱۷-مدیریت مشکلات زندگی جهت تبدیل نشدن به گره کور بازنشدنی