سوار رسانه ای
اولین دوره سواد رسانه ای با حضور آقای جواد قائمی زاده- پژوهشگر عرصه رسانه- در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، برگزار گردید.

اولین جلسه از این دوره با هدف ایجاد انگیزه طلاب در راستای حضور فعال درعرصه رسانه در جهت تبلیغ و آشنایی با به کارگیری رسانه در تبلیغ، سه شنبه، ۱۶ بهمن ماه، برگزار گردید.