شب شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها
از بارگاه قدسی و افلاکی خدا آمد به گوش اهل سماوات این ندا: فرمود کردگار، که ای آسمانیان آمد عزای فاطمه حی علی العزا

از بارگاه قدسی و افلاکی خدا               آمد به گوش اهل سماوات این ندا:

فرمود کردگار، که ای آسمانیان            آمد عزای فاطمه  حی علی العزا

مویه كنان و ناله كنان جبرئیل گفت:       بر تن كنید رخت عزا ای فرشته ها

واعظ نبی اكرم و مداح مرتضی           چشم زمان ندیده چنین روضه هیچ جا

شیر خدا چه روضه ی سختی بیان نمود  طفلی برای مادر خود می شود عصا

 (وحید قاسمی)

برچسب: 
دسته بندی: