علامه طباطبایی

 

از ارادتمندان مرحوم علامه طباطبایی نقل می کنند:
با این که حضور ایشان عظمتی به مجلس عزاداری می داد ولی در مجلس سوگواری برای سالار شهیدان علیه السلام، همچون افراد عادی شرکت می نمود و عقیده اش در حدّی بود که می گفت:

« این کتبیه های سیاه، که بر در ودیوار حسینیه و محل عزاداری نصب کرده اند، ما را شفاعت می کند.»

معظم له در مجلس عزادری، آنچنان شدید ریه می کرد، به طوری که دانه های اشک از چشمانش سرازیر می شد.


منبع: سیل اشک( سیری در سیره‌ی عزاداری عالمان ربانی به ضمیمه‌ی روضه‌های عارف کامل شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی)، نعمت‌الله فروغی، ص ۵۰