فراخوان اولین همایش کتاب سال بانوان
اولین همایش کتاب سال بانوان توسط جامعة الزهراء قم برگزار می گردد.

طلاب و پژوهشگران خواهر می توانند آثار انتشار یافته خویش را- اعم از تألیف، ترجمه و تصحیح در عرصه علوم انسانی و اسلامی و رساله های سطح۴ و دکترا-  به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

علاقه مندان جهت ارسال آثار خویش، به معاونت پژوهش سطح۲ مراجعه نمایند.