فراخوان شانزدهمین جشنواره بانوی کرامت
ارسال آثار و فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران

محورهای جشنواره:
کرسی آزاداندیشی/ نشست و همایش علمی- پژوهشی/ نرم افزار پژوهشی/ مجله علمی
موضوعات بخش ویژه:
عرصه های فعالیت علمی- پژوهشی طلاب خواهر در فضای مجازی
نقش بانوان پژوهشگر در انتقال معارف اسلامی
بانوان عالمه و نقش آنان در توسعه پژوهشگری و جنبش علمی
مهلت ثبتنام و ارسال آثار:۱۳/ ۲/ ۱۳۹۷
دستورالعمل و اطلاعات بیشتر:
مراجعه به مدارس علمیه خواهران
پایگاه معاونت پژوهش pooyesh.whc.ir