فصلنامه علمی- تخصصی سَلمی
فراخوان چاپ مقاله در فصلنامه علمی- تخصصی سَلمی منتشر شد.

معاونت پژوهشی سطح سه حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه اسلام- واحد خواهران، در نظر دارد مقالات علمی اساتید، طلاب و دانشجویان سراسر کشور را در راستای بسط و ترویج تحقیقات علمی با محوریت مطالعات وحیانی در حوزه زن و خانواده، پس از  ارزیابی و مورد بررسی قرار دادن، در فصلنامه سَلمی با رتبه  علمی- تخصصی به چاپ برساند.

لذا از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد مقالات خود را تا حداکثر پایان  مهرماه سال جاری به پست الکترونیکی مدرسه به نشانی hossnainfo@yahoo.com  ارسال نمایند.

 

 

شرایط چاپ مقاله

حداقل ۱۵ صفحه و حداکثر ۲۵ صفحه

ارجاعات بصورت درون متنی باشد( نام خانوادگی، سال انتشار، جلد، صفحه)

فونتو سایز:  B.NAZANIN- 14

دارای چکیده، طرح مسأله، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست مطالب

 

دسته بندی: