مسابقات قرآنی قرآن و عترت
آزمون مرحله استانی مسابقات جشنواره قرآنی" قرآن و عترت" حوزه های علمیه خواهران در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار گردید.

آزمون شاخه قرائت قرآن مسابقات" قرآن و عترت" در دو بخش شفاهی و کتبی با حضور برگزیدگان مرحله مدرسه ای( راه یافتگان به مرحله استانی) و  داوران مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران روز یکشنبه سوم دی ماه در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام-خواهران برگزار گردید.