تفسیر مجمع البیان

 

 

 

معرفی تفسیر«  مجمع البیان»، شامل: درباره تفسیر المیزان، شناسه تفسیر، شناسه مفسر، روش تفسیری.

 

جهت دریافت فایل pdf  معرفی تفسیر« مجمع البیان»، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.