موشن گرافی توصیه های اربعین

۱- برنامه ريزي

۲- مدارک شناسایی.موبایل.نقشه.پول

۳- ارتباطات و تماس

۴- گم كردن همراهان


منبع: rahnamazaer.ir

 

دسته بندی: