پيامبر اکرم-صلی الله عليه و اله
الخَلقُ عِیالُ اللّهِ، فَأحَبُّ الخَلقِ إلَی اللّهِ مَن نَفَعَ عِیالَ اللّهِ، وَ أدخَلَ عَلی أهلِ بَیتٍ سُرورا
خلق، نانخور خدایند. لذا محبوب ترینِ خلق نزد خدا، کسی است که به نانخوران خدا سودی رساند و خانواده ای را شادمان کند.
 الکافی، ج۲، ص۱۶۴
دسته بندی: