استادراهنما: سرکار خانم طاهره محسني

استادمشاور: حجت الاسلام و المسلمین محمد تقديري

محقق: نفیسه کریمی (۳/۱۲/۹۶)

 

چکیده

 امر به معروف و نهي از منكر فريضه‌اي الهي و بخشي از سياست نظارتي و كنترلي اسلام است كه در صدد تعالي معنويت، اخلاق و رشد فرهنگي در جامعه مي‌باشد، بنابراين يكي از راه‌هاي تعالي فرهنگي در جامعه امر به معروف و نهي از منكر است. معروف به كار يا حالتي گفته مي‌شود كه خوب بودن آن از نظر شرعي يا عقلي به اثبات رسيده باشد و منكر كاري كه از نظر عقل يا شرع زشت و ناپسند تشخيص داده شده باشد. فرهنگ نيز مجموعه‌اي پيچيده از دانش‌ها، باورها، قوانين، عادات و هرچه كه فرد به عنوان عضوي از جامعه خويش قرار مي‌گيرد. از آنجايي كه در دنياي امروز با كمرنگ شدن اصول اخلاقي و تعهد و انصاف در زندگي مواجه هستيم، امر به معروف و نهي از منكر مي‌تواند به عنوان يك عامل كنترلي مانع رشد منفي ارزش‌هاي ديني و انساني در جامعه گردد و وسيله‌اي براي تعالي و رشد فرهنگي در جامعه باشد. بنابراين براي تعالي فرهنگي جامعه بايد تمام نهادها و دستگاه‌ها بسيج شوند، تا راه را براي رواج ناهنجاري‌هاي جامعه ببندد.

کلیدواژه ها: امر به معروف، نهي از منكر، تعالي فرهنگ، اقتصاد، سياست، خانواده، اجتماع.