چگونه برای روزه، نیب کنیم؟

همگی مراجع عظام: لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب بگذارند، بلکه همین قدر که برای انجام فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرب، کاری را که روزه را باطل می کند، انجام ندهد، کافی است و برای آن که یقین کند این مدت را روزه بوده باید( آیت الله مکارم: احتیاط)، مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب، از انجام کاری که روزه را باطل می کندف خودداری نماید.


کارشناس پاسخگو: خانم وردان( سطح۳ گرایش فقه و اصول- کارشناس پاسخگو دفتر پاسخگویی مسائل شرعی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام)

دسته بندی: