طب سنتی
به اطلاع می رساند ویزیت طلاب توسط خانم دکتر مجتبایی( متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) روز شنبه مورخ۸/۲/۹۷ انجام می پذیرد.

به اطلاع می رساند ویزیت طلاب توسط خانم دکتر مجتبایی( متخصص طب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) روز شنبه مورخ۸/۲/۹۷ انجام می پذیرد.

دسته بندی: