پذیرفته شدگان مرحله مدرسه ای نهمین دوره المپیاد علمی طلاب
نتایج مرحله اول المپیاد علمی طلاب سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعلام شد ...

پذیرفته شدگان نهمین دوره المپیاد علمی طلاب سطح ۲ و ۳- مرحله مدرسه ای:
سعیده ایرانمنش
رقیه اسدی
فاطمه تقدیری
بهاره سیاری
مطهره طالبی
اسماء رحیمی
اکرم قزوینیان