میرزا علی آقا شیرازی

 

شهید مطهری رحمت الله علیه:

« در سال ۱۳۲۱ به اصفهان رفته بودیم... در مدرسه نیم آورد اصفهان بودیم... یک وقت صدای مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی را شنیدم... با همان آهنگی که داشت و با آن حال و روحی که داشت این تعبیر را به کار می­برد:

" آن وقتی که بگویند: «أین الرجبیون» و ما در پیشگاه پروردگار شرمسار باشیم، در ماه رجب هیچ چیز نداشته باشیم و اصلا جزء رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم کرد؟"»


منبع: مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن، قم، ج۸، ص ۲۳۴ ــ ۲۳۵