کاربرگ مشخصات فارغ التحصیلان

 

معاونت فرهنگی-تبلیغی جهت ساماندهی و اجرای طرح‌های ملی در خصوص دانش‌آموختگان و مبلغان نیاز به اطلاعات درخواستی در فرم ذیل دارد. لذا از دانش‌آموختگان و مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران انتظار می‌رود جهت یاری رساندن به اجرای هر چه بهتر فعالیت‌ها، برنامه‌ها و توافق‌نامه با دقت تمام این فرم را تکمیل کرده و ارسال نمایند.

 

دسته بندی: