در راستای ارتقاء کیفی تدوین تحقیق پایانی و کمک به طلاب در انتخاب صحیح موضوعات تحقیق پایانی، به همت معاونت پژوهش سطح۲ کارگاه" شیوه انتخاب موضوع تحقیق پایانی" برای طلاب پایه چهارم و پنجم با حضور خانم دکتر بوترابی برگزار می گردد.

زمان: دوشنبه مورخ: ۳/ ۲/ ۹۷، ساعت: ۱۴ لغایت ۱۵:۳۰

مکان: ساختمان سطح۲

لازم به ذکر است حضور طلابی که ۱۱۰ واحد و بیشتر را گذرانده اند در این کارگاه آموزشی الزامی است.

دسته بندی: