کتابدار برتر کشوری حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور
کسب رتبه برتر کتابدار کشوری حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور را به کتابدار حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام سرکار خانم حمیدزاده تبریک عرض می نماییم.