کرسی آزاد اندیشی
کرسی آزاد اندیشی با موضوع« قضا و قدر» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام- خواهران، برگزار گردید.

این کرسی توسط طلاب سطح دو، ضمن بیان شبهات از سوی مخالفین و پاسخ های موافقین با هدف آشنایی وتوانمندی طلاب در پاسخ به شبهات مرتبط با موضوع« قضا و قدر»، یکشنبه، مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه، برگزار گردید.

دسته بندی: