چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین
چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین در آبان ماه ساری جاری در مشهد مقدس برگزار می گردد.

همزمان با سی و پنجمین سالگرد رحلت بانو مجتهده امین، کنگره بین‌المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین از سوی کانون فرهنگی مجتهده بانو امین و با همکاری و مشارکت نهادهای علمی و حوزوی از جمله جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها که ۲۵ و ۲۶ آبان ماه سال جاری در شهر مشهد برگزار می‌شود.

کنگره در چهار محور «سیره علمی و معنوی»، «تفسیر و علوم قرآن»، «نگرش فلسفی و عرفانی بانوامین» و «زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر» فراخوان شده است که، موضوعات آن به شرح ذیل می باشد:

محورهای همایش:

 محور اول: سیره علمی و معنوی

• زندگی نامه و خاطرات

• اساتید و شاگردان بانو امین

• مدیریت زمان و فراگیری دانش

• مقام اجتهاد و و نقل حدیث بانو امین

• سیره علمی و سیره تعلیمی بانو امین

• معرفی تألیفات بانو امین

• سیره مدیریتی خانواده بانو امین

• سیره اخلاقی و اجتماعی بانو امین

 

♦ محور دوم: تفسیر و علوم قرآن

• روش شناسی تفسیر مخزن العرفان

• آرای خاص تفسیری بانو امین

• نگرش موضوعی در مخزن العرفان

• رویکرد بانو امین به مسائل جدید در مخزن العرفان

• جایگاه زن و مسائل مختلف مربوط به آن در مخزن العرفان

 

♦ محور سوم: نگرش فلسفی و عرفانی بانو امین

• رویکرد عرفانی و معنوی بانو امین

• مبانی فکری فلسفی بانو امین

• جایگاه عقل و قلب در اندیشه بانو امین

• رویکرد خداشناسی و معنویت گرایی بانو امین

• مراتب عرفان عملی از دیدگاه و سلوک بانو امین

 

♦ محور چهارم: زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر

• روش الگوگیری از سیره علمی بانو امین در دوران معاصر

• روش الگو گیری از سیره عملی بانو امین در دوره معاصر

• نقد و بررسی افراط و تفریط های معاصر در مورد جایگاه رسالت زن مسلمان

• نقد و بررسی فمینیسم غرب گرایانه بر اساس آرای بانو امین

• آسیب شناسی حیات علمی و معنوی زنان از دیدگاه بانو امین

• راهکارهای برون رفت از مشکلات زنان در دوران معاصر بر اساس اندیشه بانو امین


علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پوستر کنگره مراجعه نمایند.

پوستر چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین