بزرگداشت دوازدهمین سالگرد شهید طهرانی مقدم؛دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کنگره بین المللی شهید طهرانی مقدم

در ۲۲ ابان ۱۴۰۲ کنگره بین المللی شهید طهرانی مقدم (رویداد بزرگداشت دوازدهمین سالگرد شهید طهرانی مقدم) در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور سفرای کشورهای عرب زبان و همسایه مانند اردن، عراق، پاکستان و آذربایجان برگزار گردید. مدیریت محترم مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم (ع) سرکار خانم دکتر منصوری و معاونت محترم فرهنگی نیز به عنوان مهمانان ویژه به جهت ارتقای تعامل حوزه و دانشگاه در این کنگره شرکت نمودند.

و ضمن این کنگره، برنامه ریزی جهت اجرای اولین پیش کنگره ی بین المللی بزرگداشت شهید طهرانی مقدم در حوزه حضرت عبدالعظیم (ع) صورت پذیرفت.

واحد فرهنگی