آیت الله احمدی میانجی

 

حاج آقا شمس بیان می داشتند:

شهید آقا جعفر احمدی، فرزند گرامی آیت الله احمدی میانجی، در کربلای پنج به مقام شامخ شهادت نایل آمدند. آیت الله میانجی در تشییع جنازه ایشان شرکت کرده بودند ولی ناگهان از نیمه راه برگشتند و وقتی علت را از ایشان پرسیدند، فرمود:

« چیزی را که در راه خدا دادم نمی خواهم دنبالش راه بیافتم.»


منبع: اسوه پارسیان، صادق حسن زاده، ص ۴۸