مس القاب انبیاء و ۱۴ معصوم علیه السلام بدون وضو چه حکمی دارد؟ 

آیت الله خامنه ای: خلاف احتیاط است. 

 آیت الله سیستانی: جایز است. 

آیت الله مکارم: احتیاط اجتناب است.

آیت الله شبیری زنجانی: این امر خلاف احتیاط استحبابی است. والله العالم

آیت الله فاضل لنکرانی: خلاف احتیاط استحبابی است.          

آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط اجتناب است.    

آیت الله نوری همدانی: اگر هتک احترام آنان باشد، نباید بدون وضو لمس شوند. و بنابر احتیاط مستحب اگر بی احترامی هم نباشد، لمس ننماید.   

 

 

دسته بندی: