Displaying 1 - 1 of 1

برگزاری دوره­ های تربیت مربی حفظ، روان­خوانی و تجوید قرآن

برگزاری دوره­ های تربیت مربی حفظ، روان­خوانی و تجوید قرآن
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با همکاری مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به برگزاری دوره های تربیت مربی حفظ، روان­خوانی و تجوید قرآن نموده است.