آیت الله محمد کوهستانی مازندرانی

 

آقای حاج حبیب الله محمود زاده درباره ی اهتمام آیت الله محمد کوهستانی مازندرانی به دستورهای دین و روزه ی ماه مبارک رمضان تعریف می کند:

ایام ماه مبارک رمضان فرا رسید، روزی آقاجون به من فرمود: مشهدی حبیب آماده هستی با هم به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف شویم، عرض کردم: چه توفیقی بهتر از این. پس از تهیه مقدمات، راهی سفر شدیم. وقتی به دامغان رسیدیم آقاجان اصرار داشت زودتر ماشین تهیه کنیم تا قبل از ماه مبارک رمضان مشهد باشیم تا صدمه ای به روزه ماه مبارک نخورد من به ایشان عرض کردم: آقاجان چرا عجله می کنید، بر فرض یک روز دیرتر به مشهد برسیم و روزه را افطار کنیم عوض آن قضایش را به جا می آوریم. معظم له با یک لطافت خاصی در جواب من فرمود: درست است اما آن آجیل هایی که خداوند برای هر روز ماه مبارک وعده داده دیگر نصیب ما نمی شود، چراکه هر روز از ماه رمضان ثواب خاص خودش را دارد.


منبع: بر قله پارسایی، عبدالکریم کوهستانی، ص ۳۰۸