Displaying 1 - 10 of 76

شکر نعمت

عید فطر
بگذشت مه روزه ، عيد آمد و عيد آمد/ بگذشت شب هجران، معشوق پديد آمد- جان از تن آلوده، هم پاک به پاکي رفت/ هرچند چو خورشيدي بر پاک و پليد آمد

ندای عرشیان

رمضان
باز از عرش خداوند ندا آمده است/ بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است

Pages