رمضان
باز از عرش خداوند ندا آمده است/ بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است

 

رمضان ماه خدای احد ذوالمنن است

رمضان ماه سراپای خدایی‌شدن است

رمضان سفرۀ مهمانی مخصوص خداست

سر این سفره ‌ببین جای‌ تو و جای‌ من است

رمضان ماه مناجات و دعا و قرآن

ماه زهرا و علی، ماه حسین و حسن است

ماه اشک و مه شوق و مه سوز و مه شور

ماه توبه مه آمرزش هر مرد و زن است

 رمضان آمده تا جمع کند یاران را

می‌خرد لطف خدا ناز گنه‌کاران را

استاد غلامرضا سازگار

دسته بندی: