کن عنایت بار اِلها سائل این خانه را

این منم در میزنم بگشا در کاشانه را

 

آمدم پیش تو با فرط گناهم ربّنا

لیلة القدر است و من نامه سیاهم ربّنا

 

آمدم تا بگذری از جرم بی پایان من

حیّ من، معبود من، یکتای من، یزدان من

 

نامه ی اعمال من با تباهی ها قرین

کن گذر از بنده ات حقّ امیرالمومنین

 

کن گذر از ما به حقّ ناله های حیدری

که نمی آید دگر سوز صدای حیدری

 

مسجد کوفه بگو مولای مظلومان چه شد

حُجّت الَّه،جانِ احمد،ناطق قرآن چه شد

 

مسجد کوفه بگو از فرق مجرح علی(ع)

پر زده از بام تن تا به خدا روح علی(ع)

دسته بندی: