امام خمینی ره

 

آیت الله محمدرضا توسلی: امام از همان ابتدا از هر کاری که شائبه شهرت طلبی و مقام خواهی داشت، اجتناب می کردند. به عنوان مثال، اجازه نمی داد کسی پشت سرش راه برود.

اگر شاگردی اشکالی داشت و می آمد تا در بین راه از ایشان سؤال کند، امام می ایستاد و اشکال را پاسخ می داد، بعد هم به او می گفت:« بفرمایید بروید.»

 


منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی، غلامعلی رجائی، ج ۵، ص ۱۲۷