Displaying 1 - 10 of 35

جمعه سیاه

جمعه سیاه
امام خمینی ره: ۱۷شهریور «مِنْ ایام الله» است، باید متذکر باشید. باید یادآوری کنید این «ایّام الله» را. چنانچه کردید؛ از یاد نباید برود این «ایّام الله» برای اینکه این ایامند که آدم سازند.

Pages