Displaying 1 - 10 of 23

روز رهایی

روز قدس
امام خمینی ره: در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند، و در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است.

حماسه آمل

حماسه آمل
امام خامنه ای: قضیه‌ی ششم بهمن آنقدر اهمیت داشت كه امام بزرگوار ما آن را در وصیتنامه‌ی تاریخی خود هم مندرج كردند، آن را یادگار گذاشتند؛ یعنی فراموش نشود.

قطعنامه ۵۹۸

پذیرش قطعنامه 598
امام خمینی ره: فرزندان انقلابی ام، غروز مقدس و بغض و کینه انقلابی را در سینه ها نگه دارید.( ۶۷/۴/۲۹)

Pages