دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" بررسی جایگاه حلم در تهذیب نفس با رویکرد و سیره امام حسن مجتبی ع در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

موضوع:" بررسی جایگاه حلم در تهذیب نفس با رویکرد و سیره امام حسن مجتبی علیه السلام"

خانم فاطمه باقری( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم دکترزارعی اقدم

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: شنبه، مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷- ساعت: ۱۳:۳۰

مکان: ساختمان سطح ۲

لازم به ذکر است، حضور عموم طلاب آزاد می باشد.

دسته بندی: