جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع" تدبیر منزل در اخلاق ناصری و گلستان سعدی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

موضوع:" تدبیر منزل در اخلاق ناصری و گلستان سعدی"

خانم زهرا خالصی( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم زهرا فیروزآبادی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: پنجشنبه، مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷- ساعت: ۱۲:۱۰

مکان: ساختمان سطح ۲

لازم به ذکر است، حضور عموم طلاب آزاد می باشد.

دسته بندی: