شب قدر

  ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی                

  هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

 

روشن به تو گویم که شب قدر کدام است            

  گر زانکه تو ادراک شب قدر توانی

 

آنست شب قدر که بر جان محمد                         

 قرآن عظیم آمده و سبع مثانی    

 

آنست شب قدر که از نور جمالش                 

وارست کلیم از شب تاریک و شبانی

 

آنست شب قدر که بر طلعت ماهی                       

تا مطلع فجرش به تماشا گذرانی   

 

ماهی که بود غایت حاجات و مقاصد                          

ماهی که بود قبله آمال و امانی

  

جامی چو به این شب برسی از پی عمری                  

زنهار سلام من بیدل برسانی

منسوب به مولانا

 

امام زمان (عج) صاحب شب قدر

شب قدر و امام زمان(عج) - توصیه های آیت الله مصباح

عظمت شب قدر در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

♦ راه بخشیده شدن در شب قدر در بیان استاد فاطمی نیا

دسته بندی: