فرار شاه
۲۶ دی ماه، سالروز فرار آخرین دیکتاتور پهلوی

فرار آخرین دیکتاتور پهلوی در ۲۶ دی ماه، آغازی بر پایان عمر ۲۵۰۰ ساله رژیم فاسد شاهنشاهی بود، فراری که به فکر شاه معدوم، زمینه ساز بازگشت موفقیت آمیز مقرون با قدرت مضاعف برای اوست.

وی در کارنامه پیش از فرار آخر خود، تجربه موفقیت آمیزی در  بازگشت او به قدرت، با حمایت آمریکایی ها پس از فرار وحشت زده اش از در جریان کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش داشت.

اما شرایط بهمن ۵۷، متفوات با  شرایط مرداد ۳۲ بود و این بار ملت ایران با بیداری اسلامی خود، خواب بازگشت پهلوی ها و غربی ها به ایران را بدون تعبیر گذاشت؛ چنان که آخرین اقدامات آمریکایی ها در طراحی کودتای آمریکایی، برای شکست انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ۵۷ که با حضور مخفیانه ژنرال هایزر در تهران رقم خورد، با درایت رهبران انقلاب و به ویژه فرمان امام خمینی، مبنی بر لزوم شکستن حکومت نظامی و هوشیاری مردم، ناکام ماند.


فرار برای رفع خستگی!

 

آنها چرا فرار می کنند؟

 

اینفوگرافی های فرار شاه معدوم

 

- مستند« فرار با پرواز شماره ۲۶» 

 

 

 

 

 

دسته بندی: