فرار با پرواز 26
فرار با پرواز ۲۶

مستند« فرار با پرواز ۲۶» روایتگر ابعاد فرار شاه مخلوق از ایران است که به مناسبت ۲۶ دی ماه- سالروز فرار مفتضحانه محمدرضا پهلوی- تصاویر نابی از لحظات تاریخ ساز ایران اسلامی را به مدت ۳۰ دقیقه، به تصویر کشیده است. 

دسته بندی: