انقلابهای متعارض معاصر: انقلاب فرانسه 1789، انقلاب روسیه 1917، انقلاب اسلامی ایران (1979)
انقلابهای متعارض معاصر: انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، انقلاب روسیه ۱۹۱۷، انقلاب اسلامی ایران (۱۹۷۹)

نویسنده کتاب انقلابهای متعارض معاصر: انقلاب فرانسه ۱۷۸۹، انقلاب روسیه ۱۹۱۷، انقلاب اسلامی ایران (۱۹۷۹)۱۳۵۷ بر آن است تا زمینه ها، علل، عوامل و شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چهار نمونه از انقلاب های معاصر و جدید را که به بحث چگونگی وقوع آنها مربوط می شود معرفی نماید. عناوین فصل های کتاب عبارت اند از: انقلاب فرانسه؛ انقلاب روسیه؛ انقلاب اسلامی ایران؛ انقلاب نیکاراگوئه و شکست آن.

این کتاب ارزشمند به قلم مصطفی ملکوتیان در ۲۲۶صفحه نگارش یافته که توسط دانشگاه تهران( دانشکده حقوق و علوم سیاسی) به چاپ رسیده است.

دسته بندی: