انتخاب؛ اسلام و مسیحیت
انتخاب؛ اسلام و مسیحیت ( The Choice Islam and Christianity)

تالیف احمد حسین دیدات با ترجمه فاطمه فضائلی و احمد فضائلی از سوی انتشارات سروش انتشار یافته است. این کتاب، حاصل یک عمر تجربه، مباحثه و مناظره مستقیم مولف با مبلغان و مبشران مسیحی است...

فعالیت تبشیری مسیحیان در جهان، برای تغییر دیانت مردم و مسیحی کردن آن‌ها در طول تاریح مسیحیت، چه قبل از ظهور دین مبین اسلام و چه بعد از آن، آن‌قدر مشهور است که نیازی به توضیح و تفصیل ندارد. همواره اهتمام ویژه مسیحیان به امر تبشیر و تبلیغ براساس این آیه کتاب مقدس بوده است که «بروید و شاگردان بسازید» و لذا دین‌باوران مسیحی تبلیغ را در رأس کارهای خود قرار داده‌اند.

در چنین فضایی که مسلمانان از سویی در معرض این تهاجمات اعتقادی هستند و از سوی دیگر، وظیفه تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام را بر دوش دارند، ایجاب می‌کند تا آنان به دانش و منطق منظم و کافی، هم نسبت به اسلام هم دیگر کتاب‌های آسمانی مجهز شوند تا در مقابل پرسش‌ها و ابهاماتی که مهاجمان نسبت به این عقیده طراحی کرده و به میدان آورده‌اند توانا باشند. برای این منظور شاید بتوان به منابع فراوان و متعددی رجوع کرد، اما به‌طور قطع در میان این آثار، اثر به یادماندنی و ارزشمند «انتخاب» که مولف مبارز در صحنه مقابله با مسیحیت، یعنی مرحوم احمد دیدات تهیه و تألیف کرده است، از موثرترین منابع به شمار می‌آید.

این کتاب، حاصل یک عمر تجربه، مباحثه و مناظره مستقیم مولف با مبلغان و مبشران مسیحی است، با روشی ساده، برانگیزاننده، قابل یادگیری سریع، و عملیاتی، خواننده را نه تنها به ابعاد دستکاری و تحریف شده مسیحیت مسلط می‌کند، بلکه با ارائه بسته مباحثات فکری منبعث از دین مبین اسلام که به همین منظور تهیه کرده، وی را برای ورود به معرکه ارشاد مسیحیان نیز راهنمایی و آماده می‌کند.

ادبیات این کتاب نتیجه یک عمر حضور مولف در مناظرات مستقیم با سران فکری و دانشمندان مذاهب و فرق گوناگون مسیحیت است، و بدین لحاظ، با موضوعات و واقعیت‌های جاری بین معتقدان مسیحیت سروکار دارد. با این توصیف، مباحث مطروحه کاملا کاربردی است.

یادآوری این نکته نیز ضروری است که آنچه مورد نظر مولف بوده است نه در سطح فلسفه زیربنایی ادیان، بلکه بیشتر در ظاهر کتاب‌های انجیل و تورات است، و مواردی را هم که از قرآن کریم ارائه می‌دهد با برداشت‌های روشن و ملموس توأم کرده است. هرچند که در موارد نادری با عمق بیشتری به تجزیه و تحلیل پرداخته است.

اثربخشی محتوای این تألیف در برانگیختن مسلمانان برای یافتن نگاه عمیق‌تر به اسلام، قرآن و حضرت محمد(ص) از سویی، و از سوی دیگر مطالعه دقیق‌تر کتب انجیل و تورات، و آمادگی برای ورود به صحنه فعالیت برای مقابله با نفوذ مسیحیت و ارشاد مسیحیان، از جمله پیامدهای مثبت شایان توجه این کتاب است.

کتاب «انتخاب؛ اسلام و مسیحیت»در هشت بخش که عبارتند از آنچه کتاب مقدس درباره حضرت محمد(ص) می‌گوید، محمد(ص) وارث مسیح(ع)، محمد(ص) برترین پیامبر، قرآن بزرگ‌ترین معجره، اهل کتاب، ابزار مبارزه، آیا کتاب مقدس کلام خداوند است؟ و صلیب خونین یا صلیب خیالی؛ تدوین شده است.

منبع: http://soroushpublishingco.ir

دسته بندی: