یاران امام به روایت اسناد ساواک- شهید سرفراز دکتر مصطفی چمران
یاران امام به روایت اسناد ساواک- شهید سرفراز دکتر مصطفی چمران

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجموعه‌ای با عنوان «یاران امام به روایت اسناد ساواک» تهیه و چاپ کرده است. این مجموعه در هر کتاب به ارائۀ تمامی اسناد به جا مانده از سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دورۀ پهلوی، ویژۀ یکی از یاران امام خمینی (ره) می‌پردازد؛ جلد۱۱ این کتاب اختصاص به شهید چمران یافته است.

این اثر در قطع وزیری و ۳۶۱ صفحه در سال ۱۳۷۸ انتشار یافته که همرا با تصاویر و گزارش های ویژه، شامل اسناد و انعکاس بخش هایی از فعالیت های سیاسی- اجتماعی شهید چمران در خارج از کشور، از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ است.

کتاب در دو فصل تنظیم شده، در فصل نخست پس از مقدمه ناشر، زندگینامه شهید چمران از تولد تا شهادت، ۳۲ صفحه آمده است.

بخش دوم کتاب، متن اصلی گزارش های ساواک درباره فعالیت های شهید چمران در آریکا و لبنان است و با حروفچینی متن گزارش ها و توضیحات روشنگر حاشیه ای همراه است.

ناشر در سخن آغازین خود اهمیت اسناد در مطالعات تاریخی را اینگونه توصیف کرده است:

«طبیعی است که با گذشت زمان و فاصله گرفتن از مبدأ شهادت این بزرگان، [از] توان زبان‌هایی چون توصیف و یا مقاله کاسته می‌شود و کاربرد تصویر و بالاخره سند فزونی می‌گیرد. چراکه دیگر شناخت‌های سطحی که معمولاً زودگذر هم هستند اقناع کننده نیستند، بلکه درک عمیق و ماندگار از این شخصیت‌های بزرگ ضرورت می‌یابد که فقط با تکیه بر اسناد و مدارک فراهم شدنی است»

پس از سخن ناشر، مقدمه کتاب با عنوان «زندگینامه» آمده است که مروری بر زندگی شهید چمران از تولد در ۱۳۱۱ ش تا شهادت در سال ۱۳۶۰ ش در سوسنگرد است.

پس از مقدمه اسناد کتاب ارائه شده‌اند؛ این اسناد مانند دیگر آثار مرکز بررسی اسناد تاریخی دارای حواشی ارزشمندی است که برای شناخت اشخاص، موقعیت‌ها و اصطاحات به خواننده کمک می‌کنند.

اولین سند کتاب مربوط است به تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۴۰ که گزارشی است از تجمع اعتراضی دانشجویان ایرانی در آمریکا، در لیست ارائه شده شهید چمران در ردیف پنجم آمده است.

آخرین سند کتاب نامه‌ی بدون تاریخی است که به وسیله‌ی یکی از منابع ساواک برای شهید چمران در سال ۱۳۵۷ ارسال شده است.

پایان بخش کتاب فهرست اعلام و تصاویری( ۲۹ قطعه) از شهید چمران در سنین مختلف زندگی است. این تصاویر روایتی تاریخی از زندگی شهید سرفراز چمران را برای خوانندگان بازگو ‌می‌کنند.

 

 

 

 

دسته بندی: