اشعار کوبنده عقیله بنی هاشم خطاب به مردم کوفه

اذا تقولون اذ قال النبي لکم 

ماذا صنعتم و انتم آخر الامم

 

باهل بيتي و اولادي و تکرمتي 

منهم اساري و منهم ضرجوا بدم

 

ما کان ذاک جزائي اذ نصحت لکم 

ان تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

 

اني لا خشي عليکم ان يحل بکم 

مثل العذاب الذي اودي علي ارم 

 

چه خواهید گفت هنگامی که رسول خدا از شما بپرسد: این چه کاری بود که کردید در حالی که شما امت آخرین بودید (و بر امتهای پیشین شرف داشتید) به پردگیان حریم من و فرزندان من و عزیزان من (نگاه کنید) که گروهی (در جنگ شما) اسیرند و گروهی دیگر آغشته به خون خودند، پاداش من نیکخواه شما بودم ، این نبود که در حق افراد خانواده من جفا کنید، بیم آن دارم که عذابی بر شما فرود آید همانند عذابی که قوم ارم را به هلاکت و نابودی کشید.

منابع: اللاحتاج، طبرسی، ج۲، ص۳۰۳- مناقب، ابن شهرآشوب، ج ۴، ص ۱۱۵- بحارالانوار، مجلسی، ج ۴۵، ص ۱۶۲.