Displaying 1 - 1 of 1

۸ اسفند، روزامور تربیتی و تربیت اسلامی

روز امور تربیتی و تربیت اسلامی
امام خامنه ای: به برادران و خواهران و عزیزان امور تربیتی عرض می‌كنم: همه تلاش شما باید این باشد كه جوان مسلمان و مؤمن و بیدار تربیت كنید. رحمت خدا بر شهید رجایی و شهید باهنر كه این نهال را در زمین آموزش و پرورش نشاندند.