Displaying 31 - 40 of 361

پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین
بسته های آموزشی توانمندسازی و مهارت افزایی زائرین پیلاده روی اربعین/ موشن گرافی توصیه های اربعین/ نقشه آنلاین مواکب

خدمتگزاران متعهد

شهید رجایی و باهنر
امام خمینی( ره): اینها خدمتگزارانی بودند که هرکدام از آنها یک جمعیت بودند متعهد بودند و به اسلام معتقد بودند.

روز مقاومت اسلامی

روز مقاومت اسلامی
امام خامنه ای: این یک واقعیت است که رژیم سراپا مسلح صهیونیست و مدعی شکست‌ناپذیری، در لبنان در جنگی نابرابر، از مشت گره‌شده‌ی مجاهدان مؤمن و دلاور، شکست سخت و ذلتباری خورد.( بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین‌- ۱۳۹۰/۰۷/۰۹)

Pages