اسلام و محیط زیست
اسلام و محیط زیست

یکی از دغدغه های جامعه بشری تأمین محیط زیست مناسب جهت زندگی سالم است تا از راه رفاه مادی و آرامش روحی بهره مند گردد.

قرآن کریم رخدادهای جهان را با أعمال انسان مرتبط می داند. بنابر آموزه های قرآن انسان اگر تقوای الهی را رعایت کند درهای رحمت و برکت بر او گشوده می شود و از زندگی مناسبی برخوردار خواهد شد و در صورت انحراف از راه بندگی جامعه را به فساد کشیده که دامنه آن خشکی، دریا و فضا را فراگرفته و ملتها را به جنگ و ناامیدی سوق می دهد و بلاها ومصائبی مانند قحطی، سیل، زلززله، صاعقه و ... دامنگیر آنان می شود.

جهان امروز که علاقه مند به صلح دوستی بوده و زندپی مسالمت آمیز را طراحی می کند، بدون استمداد از فهم چنین نگرشی، هرگز نمی تواند جهانی سراسر آرام  لذت بخش ایجاد کند.

سازمان های جهانی که در درون خود کمیسیون هایی نظیر محیط زیست، حقوق بشر و ... را می پرورانند، دچار نوعی سردرگمی و پارادوکس هستند، زیرا استکبارپروری و زمینه سازی برای رشد استعمارگرانه قدرتهای شیطانی جهان که همواره حیات خود را در جنگ و نزاع و فشل کردن جوامع می بینند، هرگز نمی توانند به سلامت محیط زیست بیندیشند، بلکه در برهم زدن آن، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند؛ از این رو دین حقیقی و دینداران واقعی، تنها نهادها و افرادی هستند که برای سلامت محیط و حفاظت از آن تلاش می کنند.

کتاب اسلام و محیط زیست، مجموعه ای از نوشته ها، سخنرانی ها و پیام های آیت الله عبدالله جوادی آملی است که در زمینه محیط زیست ارائه شده است که توسط توسط مرکز نشر اسراء در قم به چاپ نهم خود رسیده است.

موضوع این کتاب محیط زیست و حفاظت و جنبه های مذهبی و اسلام- اسلام و اجتماع است. این اثر نفیس با نگرش الهی به محیط زیست، افزون بر بیان وظیفه انسان جهت حفظ محیط زیست راه زندگی سالم را تبیین و سرّ حوادث ناگوار طبیعت را بیان می کند.

طرح مباحثي نوين چون زيبايي خلقت انسان و جهان، ضرورت حفظ تابلوي زيباي آفرينش، آباداني زمين و تأسيس مدينه فاضله توسط خليفهٴ الهي، رابطه ايمان با آباد كردن زمين، صبغهٴ علوم انساني و ديني محيط زيست، رابطه اعمال نيك و بد با حوادث طبيعي، تلاش در طبيعت و تأثير آن در سلامت محيط زيست، تأثير حسن معاشرت در سلامت محيط زيست و... دريچه‌اي والا از اين علم را به روي علاقه‌مندان مي‌گشايد.

 

ساختار بندی کتاب

این کتاب با یک مقدمه، در پنج فصل طراحی شده است. در مقدمه از زیبایی و زیبایی شناسی سخن رفته و جهان و خلقت زیبا، مظهر خداوند صاحب جلال و جمال معرفی شده است و فصل های ۵ گانه به شرح زیر می باشد:

فصل اول: آبادانی زمین و تأسیس مدینه فاضله توسط خلیفه الهی

شامل موضوعات: وظیفه خلیفه خدا در آبادانی زمین، رابطه ایمان با آبد کردن زمین، توصیه اسلام به بهره گیریر از منابع طبیعی، رابطه آبد کردن زمین و اطاعت از انبیای الهی، پیامد ناگوار مخالفت با فرمان آباد کردن زمین، نقش استعمارگران در آلودگی محیط زیست، تبیین برخی از اوصاف و شرایط مدینه فاضله و ...

 

فصل دوم: صبغه علوم انسانی و دینی محیط زیست

شامل موضوعات: صبغه علوم انسانی محیط زیست، انسان از نگاه متفکران غربی، انسان دوره ماقبل مدرن، انسان دوره مدرنیته، انسان در دوره پست مدرن، تعریف انسان در فرهنگ قرآن، صبغه دینی محیط زیست، نقد شبهه عدم هماهنگی بین قداست دینی با علوم و امور مادی و ...

 

فصل سوم: رابطه اعمال نیک و بد با حوادث طبیعی

شامل موضوعاعت: اهمیت بحث، نسبت بین خیر و شر، ملاک خیر و شر، منشأ انتزاع خیر و شر، رابطه انسان با طبیعت و رابطه آن دو با خداوند و ...

 

فصل چهارم: تلاش در طبیعت و تأثیر آن در سلامت محیط زیست

شامل موضوعهات: سهم تلاش در سلامت محیط زیست، اصلاح و آبادانی دنیا و آخرت، تاکید بر انگیزه الهی تلاش در طبیعت، هماهنگی اصلاح دنیا با انجام وظایف اخرت، اصول و ضوابط کار، اهتمام اسلم به محیط تمیز و هوای پاک و معطر، درختکاری در ردیف مقدس ترین اعمال و ...

 

فصل پنجم: تأثیر حسن معاشرت در سلامت محیط زیست

شامل موضوعات: ستایش رابطه های مهربار در اسلام، سفارش به معاشرت احسن، تاثیر روابط با ارحام و جامعه در سلامت روانی محیط زیست، سهم اسلام در صلح جهانی و سلامت محیط زیست، تاثیر آین سیاسی اسلام در صلح و امنیت محیط زیست و ...

فهرست آیات، روایات، اشعار، اعلام و کتب و منابع آورده بخش پایانی این کتاب را تشکیل می دهد.


منبع: کتاب« اسلام و محیط زیست»- مرکز بین المللی نشر اسرا.

 

 

 

 

 

دسته بندی: