Displaying 1 - 4 of 4

صدقه جاریه

روز درخت و درخت کاری
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: هر درخت باروری که غذای انسان یا حیوانی را تأمین کند برای غارس صدقه دارد.( نهج الفصاحة، ج ۲، ص ۵۶۳)

هر ایرانی یک درخت

هر ایرانی یک درخت- روز درختکاری
کار ما که درخت میکاریم، یک کار نمادین است. ما یک درخت میکاریم، معنایش این است که جوانها که چندین برابرِ نیروی یک آدم پا به سن گذاشته‌ای مثل ما در آنها وجود دارد و نشاط بیشتری دارند، تعداد بیشتری درخت بکارند. ۱۳۸۸/۱۲/۱۸