اسامی برگزیدگان و آثار برتر پژوهشی فراخوان نهمین جشنواره علامه حلی( ره) حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)- خواهران

از میان آثار ارسالی طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم  ع- خواهران به فراخوان نهمین جشنواره علامه حلی( ره)، در قالب پایان نامه و مقاله در دو سطح۲ و۳، شانزده اثر موفق به کسب رتبه استانی و چهاراثر حائز رتبه سوم کشوری گشتند.

اسامی برگزیدگان به همراه موضوع و چکیده آثار به قرار ذیل می باشد:

برگزیدگان رتبه سوم کشوری:

اعظم غیبی با موضوع: بررسی حجیت مفهوم وصف و تطبیق آن بر مسائل فقهی بانوان در ابواب فقهی( گروه علمی اصول فقه)- سطح۳

خدیجه حامدی با موضوع: خاستگاه های اختلاف در فقه امامیه با رویکرد به آرای فقهای معاصر از صاحب جواهر تا امام خمینی ره( گروه علمی فقه و اصول)- سطح۳

زهرا صادقی با موضوع: تاثیر اختلاف آرای ادبی در تفسیر آیات کلامی با محوریت آیات ولایی( گروه علمی تفسیر)- سطح۳

زهرا درجزینی با موضوع: معناشناسی واژه لعن در قرآن و نهج البلاغه( گروه علمی علوم انسانی)- سطح۲

برگزیدگان استانی:

کسب رتبه دوم استانی:

حوریه روشنی با موضوع: علل تضعیف عقاید دینی و آسیب های ناشی از آن  در آیات و روایات( گروه علمی کلام اسلامی)- سطح۳

لیلا عابد با موضوع: معناشناسی تدبر، بطن و تاویل و رابطه آن ها در قرآن کریم( گروه علمی تفسیر و علوم قرآنی)- سطح۳

مریم قانعی با موضوع: قصاص مادر در قتل فرزند از منظر فقه و فریقین( گروه علمی فقه و حقوق)- سطح۳

افروز شعاعی با موضوع: راهکارهای کاهش فشار روانی در اسلام( گروه علمی علوم انسانی)- سطح۲

زینب نیکبخت با موضوع: روش تفسیر قرآن توسط سلفیت( گروه علمی تفسیر و علوم قرآنی)- سطح۲

فاطمه هاشمی با موضوع: صبر و تاثیر آن در دوام زندگی مشترک( گروه علمی اخلاق و تربیت)- سطح۲

کسب رتبه سوم استانی:

اعظم غیبی با موضوع: برررسی حجیت مفهوم وصف و تطبیق آن بر مسائل فقهی بانوان در ابواب فقهی( گروه علمی اصول فقه)- سطح۳

حکیمه ایزدی با موضوع: محدوده دخالت حکومت اسلامی در حریم خصوصی( گروه علمی فقه و حقوق)- سطح۴

خدیجه حامدی با موضوع: خاستگاه های اختلاف در فقه امامیه با رویکرد به آرای فقهای معاصر از صاحب جواهر تا امام خمینی ره( گروه علمی فقه و اصول)- سطح۳

زهرا صادقی با موضوع: تاثیر اختلاف آرای ادبی در تفسیر آیات کلامی با محوریت آیات ولایی( گروه علمی تفسیر)- سطح۳

فاطمه اسفندیاری با موضوع: مطالعه تطبیقی خودآگاهی از منظر قرآن، روایت ها و روانشناسی( گروه علمی عوم انسانی)- سطح۳

فاطمه جعفری نسب با موضوع: نوآوری های امام خمینی ره در اصول فقه( گروه علمی اصول فقه)- سط۳

زهرا درجزینی با موضوع: معناشناسی واژه لعن در قرآن و نهج البلاغه( گروه علمی علوم انسانی)- سطح۲

زهرا مینایی با موضوع: بررسی عملیات روانی در حکومت امیر المومنین( گروه علمی علوم انسانی)- سطح۲

صفیه وردان با موضوع: نقش عوامل خانوادگی و محیط در سعادت و شقاوت فرد( گروه علمی کلام)- سطح۲

الهام محمدی با موضوع: ترس و مدیریت آن با تاکید بر سیره حضرت امیر از منظر نهج البلاغه( گروه علمی علوم انسانی)- سطح۲

زهرا صادقی با موضوع: تاثیر اختلاف آرای ادبی در تفسیر آیات کلامی با محوریت آیات ولایی( گروه علمی تفسیر)- سطح۳

 

دسته بندی: